Danışma Hattı +90 (324) 774 27 73
Coğrafi Yapı

Mut Coğrafyası :
Akdeniz Bölgesi'nde, Mersin İli'nin on ilçesinden birisi olan ilçemiz, ilin kuzey batısında, Mersin'e 165 km uzaklıkta, Mersin-Karaman karayolu üzerinde kurulmuştur.
Mut, kuzeyinden Karaman ili, doğusundan Silifke, batısından Ermenek ve güneyinden Gülnar ilçe topraklarıyla çevrilidir. Mut, 2860 km2'lik yüzölçümü ile ilin alanca üçüncü büyük ilçesidir. Denizden yüksekliği 300 metredir. Toros Dağları eteğinde kurulan ve Mersin'in denize kıyısı olmayan ilçelerinden biridir.
Sertavul Geçidi'nin ilçe sınırları dâhilinde olması, Mut'un tarih boyunca önemli bir stratejik konumda olmasını sağlamıştır. Orta Anadolu ova ve platolarını güneyden duvar gibi ağzı kuzeye doğru açılan bir "huni" şeklinde kuşatan Orta Toroslar, Akdeniz kıyısına ulaşan önemli yolların dağları aşmasına, sadece buradaki "Sertavul Geçidi"nde izin verir. Batı ve Orta Toroslar'daki önemli üç geçitten (batıda Çubuk, ortada Sertavul, doğuda Gülek) biri olan Sertavul Geçidi, Orta Anadolu'dan Silifke sahillerine geçen yolların Karaman-Mut-Silifke şeklinde önemli (zorunlu) geçiş güzergahıdır.
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan geçit konumunda olması, ekonomik ve sratejik önem kazandırmıştır. Coğrafi konumu, tarihte pek çok yerleşim yerinin kurulmasına etken olmuş, ilçe ve sınırları dahilindeki topraklar değişik uygariıklara mesken olmuştur. Tarihi dönemlerde Anadolu'da uygulanan siyasete göre, çevre ile bağlantılar açısından bazen uç bölgelerde, bazen de iç geçit noktalarında şehirler ortaya çıkmıştır. Örneğin Larende de bir iç geçit şehri olup, Orta Anadolu ile Silifke kıyılarını bağlayan yolların Torosları aşmak üzere Sertavul Geçidi'nde birleştiği noktada kurulmuştur. Volkanik Karadağ kütlesinin güzey karşısında hem geçidi kontrol edebilecek hem de o dönemde ulaşımı sağlayan kervanların mola vermelerine en uygun yer bu noktadır. Ayrıca bütün yıl suyu (Göksu Nehri ve irili ufaklı diğer kaynaklar) olan Toroslar, düşman tehlikesi baş gösterdiğinde kaçıp kurtulmak için de çok uygun bir kaçış yoludur.
Osmanlı Devleti zamanında Kıbrıs Adası'nın fethi ve Kıbrıs'ın başkent yapılışından sonra bölgenin genelinde olduğu gibi Mut'un önemi de artmıştır. Zira Kıbrıs'ın iskanı için adaya Türk nüfus gönderilmesi (göç, sürgün), gerekse adaya mühimmat ve erzak naklinde Karaman (Larende) - Mut - Silifke yolu kullanılmıştır.
Aynı zamanda Avrupa'yı karadan Ortadoğu'ya bağlayan bir yoldur. Savaş sırasında ordular bu yoldan geçerler, barış zamanında da ticaret kervanları ve araçları bu yolu kullanırlardı. Bilindiği gibi III. Haçlı Seferi'nde de bu yol kullanılmıştır.
Ovalar: İlçemizin batısında Göksu Vadisi boyunca uzanan "Mut Ovası" bulunmaktadır. 150 - 600 kotları arasında yer almaktadır.
Dağlar: İlçemizin merkezi, güneyden kuzeye ve batıya doğru yükselen dağlar arasında çanak görünümünde bir düzlükte kurulmuştur. Bu özelliğinden dolayı bölgede "Mut Çukuru" adı sık kullanılır.
Güneyinde 700-800 m, kuzey ve batı yönünde ise 1500-2000 m yüksekliklerde çok sayıda dağ vardır. Bu dağların önemli olanları:
1. Yaylacık, Kızıldağ: İlçenin kuzeyinde olan dağlar, kalker yapılıdır ve yükseklikleri 2260 m dir.
2. Yerlikaya, Mahvaç: 1390 m yüksekliktedirler.
3. Büyük Eyre Dağı: Kozlar Yaylası tarafındaki dağın yüksekliği 2025 m olup, bazı yerleri sert şekillidir.
4. Meleştiren (Sivri) Dağı: İlçenin güneyinde olup, 1665 m yüksekliktedir.
5. Küçük Eğre Dağı: 1926 m yükseklikte olup, sert şekillidir.
6. Akoluk ve Avlağıdağı: ilçenin kuzeyinde, 1898 m yükseklikte olup, kalker yapılıdır.
7. Kestel Dağı: 1813 m yüksekliktedir.
Ayrıca, ilçemizin kuzeyinde Bozdağ, Oyuklu, Göktepe dağları, bunların hemen batısında Mağras Dağı (1161 m) yer almaktadır. Adras ve Karga, Ohra, Cehil dağları ile Yumru Tepe (1371 m), Gözenek (1300 m), Tilkilik Tepe, Sarıtaş Tepe (1435 m), Kurbağa Dağı (1109 m), Kuşçu Dağı (1075 m), Çevlik Dağı (1150 m) ilçe sınırları içerisinde bulunan diğer yüksekliklerdir.
Yeryüzü Şekilleri : Mut, ilin en dağlık kesiminde yer almaktadır. Çevresi, 200 -2000 m arasında değişen yükseltilerle çevrelidir. ilçemizin çok yerinde Miyosen devri kıvrımlı tabakalar ve özellikle kalkerler geniş yer tutar. Bu kalkerli arazide çeşitli karstik şekiller (düdenler, obruklar, mağaralar, yeraltı su akışları...) oluşmuştur. Dağlık yerlerde derin ve dar vadiler, güç geçilen boğazlar açılmıştır.
Toros Dağları eteklerinde, Göksu Nehri kıyılarında kurulan ilçemiz topraklarının batı kesimi, ırmağın kolları olan akarsu ve dereler tarafından parçalanmıştır.
Mut-Karaman ve Mut-Ermenek yollarının Göksu'ya bakan yamaçları yükseklik farkları çok olan uçurumlu yerleridir, ilçemiz kuzeyinde Karaman sınırını meydana getiren Orta Toroslar yükselir. Burada iç Anadolu'dan Akdeniz'e geçit veren ve denizden yüksekliği 1650 m olan Sertavul (Sartavul) Geçidi vardır. İlçemiz kuzeyindeki Orta Toroslar'a bağlı dağlar engebelidir. Bu dağlık alan Hadim Göksuyu ve Ermenek Göksuyu ile yer yer derin vadiler şeklinde parçalanmıştır.

Mut

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz ??

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?