Danışma Hattı +90 (324) 774 27 73
İş Makinası

İŞ MAKİNESİ

İş Makinasının Tanımı:

İş makinesi : Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçları ifade eder.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1. Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2. Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

 

İkinci El İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.


Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut İş Makinalarının potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmesidir.
İş Makinası Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuat ile ilgili belgeler:
► 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
► 18.7.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği,
► 8.11.1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4.11.1983 tarih ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununa göre , 16.7.1990 tarih ve 20576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.5.1990 tarih ve 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü,
► Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´nin 16.6.1999 tarih ve 16 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan TOBB İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar kitabı.
Odamız üyelerine ait iş makinelerinin tescil işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler ile birlikte Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir.
Bu belgeler;

► Dilekçe,
► Fatura
► Noter Satış Senedi
► Gümrük Belgeleri, Teşvikli ise Teşvik Belgelerinin aslı veya Noterden tasdikli sureti,
► Oda Harcının yatırıldığına dair makbuz.
► İş Makinesinin ikinci el olması halinde eski tescil belgesinin aslı

Hizmetlerimiz

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz ??

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?