Danışma Hattı +90 (324) 774 27 73
Güncel Haberler

Mut TSO Seçim Takvimi

  • 14.09.2022
  • alibalaban
İLAN
MUT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

            1- Mut Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi asil ve yedek, Meclis Üyeleri asil ve yedek üyeleri seçimi 08 Ekim 2022 Cumartesi günü Mut Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.

            2- Oy verme işlemi 08 Ekim 2022 Cumartesi günü sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar devam edecektir.

            3- Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliği, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliği seçimi 15 Ekim 2022 Cumartesi Mut Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.

            4- Oy verme işlemi 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp,  14.00’e kadar devam edecektir.

            5- Seçilme hakkına sahip olanlar (Seçme hakkına da sahip olan) üyeler ile yalnız seçme hakkına sahip olan üyelerin listeleri 19 Eylül 2022 Pazartesi günü sabah 08.00’den itibaren Oda Hizmet Binasında askıya çıkarılacak ve 21 Eylül 2022 Çarşamba günü 3 tam iş günü süresinde askıda tutulduktan sonra saat 17.00’de askıdan indirilecektir.

             6- Listelere ilan süresi içerisinde yapılacak itirazlar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılacak, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının verdiği kararlara karşı itirazlar, İl Seçim Kurulu Başkanlığına yapılacaktır. İl Seçim Kurulu Kararı Kesin olup, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz yapılamaz.

            7- İlçe Seçim Kurulu Başkanınca onaylanarak ilana çıkan listeler 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sabah saat 08.00’den itibaren bedeli karşılığında, Oda tarafından talep edenlere verilecektir.

            8- Listelerde ismi olmayan üyelerin listelere ilave edilebilmeleri için eksik işlemlerini tamamlayıp, yalnız seçme hakkına veya seçilme (seçme hakkına da sahip olan) yeterliliğine sahip olduklarına dair Odadan alacakları belgeyi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

9- Oylar, üzerinde İlçe Seçim Kurulu Mührü bulunan ve oy verme sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarflara, herhangi bir şekilde düzenlenmiş oy pusulalarının konulması suretiyle kullanılır. Üzerinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı mührü bulunmayan zarflara konulan oylar geçersizdir.

10- Tüzel kişiler, meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerine tüzel kişi olarak katılırlar. (Yön. 41-a md.)

11- Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimleri hariç yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel kişi değil, tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişidir. Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçiminde oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde oy pusulasına tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcisinin adı yazılır. (Yön. 41-b md.)

12-Disiplin Kurulu üyeliği seçimlerinde tüzel kişinin unvanı ile tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişinin isminin birlikte yazılması zorunludur. (Oda Ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin Ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu Ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik Md. 26)

13- Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Mut Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden 90 ( doksan) gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında seçim sandık kuruluna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret Sicil Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 günde dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez. (5174 Sayılı Kanun Md 81- 5. Fıkra)

14- Tüzel kişi temsilcilerinin TC kimlik numarasını yetki belgesinde bulunması zorunludur.

15- Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kullanacaklardır.

16- Meclis Başkan ve Yardımcıları, Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliğine seçilemezler.

            Seçim sürecine dair takvim ekte sunulmuş olup, İlgililere ilanen duyurulur.

 

          

MUT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞININ MUT TİCARET VE SANAYİ  ODASI ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN SEÇİM TAKVİMİ

            5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun Oda, Borsa ve Birlik Organlarının Seçim Usulünü düzenleyen ilgili hükümleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkındaki yönetmelik gereğince Seçim takvimi aşağıdaki gibidir.

1

09 Eylül 2022

Cuma

TOBB veri tabanından alınan seçme veya seçilme yeterliliğine haiz meslek grupları listelerinin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunulması.

2

11-12-13-14-15 Eylül 2022

Pazar - Pazartesi- Salı - Çarşamba- Perşembe

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının listeleri inceleyerek onaylaması. Seçim takvimi ve seçimle ilgili hususların ilanı,

3

16 Eylül 2022

Cuma

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından Onaylanan listelerin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınması.

4

19-20-21 Eylül 2022

Pazartesi - Salı- Çarşamba

Onaylanan listelerin (seçme ve seçilme) seçim tarihi ve yerinin, odanın ilan yerinde 3 tam iş günü ilanı ve listelere itiraz süresi.

5

22-23 Eylül 2022

Perşembe- Cuma

İlan süresince yapılan itirazların İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından karara bağlanması,

6

24-25 Eylül 2022

Cumartesi - Pazar

İtirazlara Karşı İlçe Seçim Kurulu Başkanlık Kararının ilan sureti ile tebliğ edilmesi.

7

26-27-28 Eylül 2022

Pazartesi - Salı - Çarşamba

İlçe Seçim Kurulu Başkanlık kararına İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilmesi,

8

29-30 Eylül – 01 Ekim 2022

Perşembe - Cuma- Cumartesi

İl Seçim Kurulunun itirazı inceleyip karar vermesi, (KESİN KARAR)

9

03-04-05 Ekim 2022

Pazartesi-Salı-Çarşamba

Kesinleşen listelerin odaya gönderilmesi, 3 tam iş günü ilanı.

10

08 Ekim 2022

Cumartesi

Saat 08:00 - 17:00 Arası

Meslek komitesi ile oda meclisi asıl ve yedek üyelerinin seçimi( Yargı Gözetiminde)

11

10 Ekim 2022

Pazartesi

1-Geçici seçim sonuçlarının 1 tam iş günü ilanı. (Kan. 81/7) (Yön.21/k)

2-İlan süresi içerisinde geçici seçim sonuçlarına İlçe Seçim Kurulu nezdinde itirazın süresi ve aynı gün içerisinde karara bağlanması.

(Kan. 81/9) (Yön. 22/2)

12

11 Ekim 2022

Salı

İlçe Seçim Kurulu Başkanının itiraz üzerine vereceği kararın 1 tam iş günü Oda ilan panosunda ilan edilmesi ve İl Seçim Kuruluna itiraz.

13

12 Ekim 2022

Çarşamba

İlçe Seçim Kurulu Başkanlık kararının ilan süresi içinde İl Seçim Kuruluna yapılan itirazların karara bağlanması

14

13 Ekim 2022

Perşembe

İl Seçim Kurulundan gelen kesin kararın 1 tam iş günü ilanı ve listelerin kesinleşmesi.

15

14 Ekim 2022

Cuma

Seçilen Tüzel kişilerin yetkili temsilcilerinin isminin odaya bildirilmesi,

16

15 Ekim 2022

Cumartesi

Saat 10:00-14:00 Arası

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üye Seçimi, (Yargı Gözetiminde)

17

17 Ekim 2022

Pazartesi

Seçim sonuçlarının 1 tam iş günü ilanı,

Sonuçlara İlçe Seçim Kurulu nezdinde itirazı ve aynı gün sonuçlandırılması,

18

18 Ekim 2022

Salı

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının itiraz üzerine verdiği kararın 1 tam iş günü ilanı,

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının verdiği karara İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz.

19

19 Ekim 2022

Çarşamba

İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nın itirazı incelemesi ve kesin Kararı

20

20 Ekim 2022 Perşembe

1-Kesin sonuçların 1 tam iş günü ilan edilmesi. (Kan. 81/9) (Yön 22/2)

2-Kesin Sonuçların Ticaret Odasına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi. (Kan. 81/9) (Yön 22/2)

 

  • Mut TSO Seçim Takvimi

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz ??

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?